รับสมัครพนักงาน

สถานรับเลี้ยงเด็ก Kid'S Home Nursery ประจำที่บริษัทอ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จำกัด

ฝ่ายผลิต
- วุฒิฯ ม.3, ม.6 และ ปวช.
- อายุ 22 - 35 ปี

ช่างเทคนิค
- วุฒิฯ ปวส. สาขาเทคนิคการผลิต, เครื่องกล, อุตสาหกรรม, แมคคาทรอนิกส์, เขียนแบบเครื่องกล
- อายุ 22 - 30 ปี

วิศวกรเขียนแบบเครื่องกล (Design Engineer)
- วุฒิฯ ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
**สามารถเขียนแบบเครื่องกลบน AutoCAD, Solidworks ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

ล่ามภาษาญี่ปุ่น N2
- วุฒิฯ ปริญญาตรี
**บุคลิก มนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อสื่อสาร และงานแปลเอกสาร**
 
--------------------------------------------------
 
สวัสดิการบริษัทฯ
1.ค่าอาหาร 620บาท/เดือน 2.ค่าเดินทาง 500 บาท/เดือน 3.เบี้ยขยัน 600 บาท/เดือน 4.เบี้ยตรากตรำสูงสุด 1,300 บาท/เดือน
5.ค่ากะ (B) 50-100 บาท/วัน 6.ค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท/ปี 7.มีรถรับ-ส่ง (รถบัสแอร์) 8.เงินช่วยเพื่อการศึกษาบุตร 9.เงินค่าประสบการณ์ทำงาน
10.โบนัสปีละ 2 ครั้ง 11.ข้าวฟรี 12.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 13.นำเที่ยวประจำปี 14.สถานรับเลี้ยงเด็ก 15.ประกันสุขภาพ 16.อื่น ๆ
 
--------------------------------------------------
 
วิธีการสมัคร

1.ดาวน์โหลดใบสมัคร
[ดาวน์โหลดใบสมัคร] แล้วกรอกแบบฟอร์มใบสมัครพร้อมรูปถ่ายแล้วส่งมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ด้านล่าง หรือ Email : natanong@art-piston.co.th

2. มาสมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ
หลักฐานการสมัคร
1.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
2.สำเนาวุฒิการศึกษา (พร้อมตัวจริง)
3.สำเนาการเกณฑ์ทหาร หรือยกเว้น (ชาย)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.อื่นๆ

ติดต่อ
แผนกทรัพยากรบุคคล
คุณณัฐอนงค์ แก้วสา
บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนาปิสตัน จำกัด
169 ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
โทร. 02-326-0384-6 ต่อ 113, 114, 222

 

 

169 Soi Chalongkrung 31, Lamplatiew, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand Tel : (+66) 023260384-6 Fax : (+66) 023260387            web mail