รับสมัครพนักงาน

สถานรับเลี้ยงเด็ก Kid's Home Nursery ประจำที่บริษัท อ๊าร์ท-เสรีนา ปิสตัน จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

ครูพี่เลี้ยงประจำสถานรับเลี้ยงเด็ก  จำนวน 5 อัตรา
- จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น - ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
- เพศหญิง
- อายุ 20-45 ปี
- มีความรู้ความสามารถ, รักเด็ก, รักอาชีพครู
- มีความรับผิดชอบ, ความอดทน, มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ทางบริษัทฯ มีการอบรมให้ก่อนเริ่มงาน)

แม่บ้าน/แม่ครัว ประจำสถานรับเลี้ยงเด็ก  จำนวน 1 อัตรา
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- เพศหญิง
- อายุ 20-45 ปี
- ไม่มีโรคติดต่อ, รักษาความสะอาด, มีความรู้เรื่องโภชนาการอาหารเด็ก, ปรุงอาหารได้หลากหลายเมนู
 
--------------------------------------------------
 


หลักฐานการมัคร
- รูปถ่าย 2 ใบ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาวุฒิการศึกษา
[ดาวน์โหลดใบสมัคร]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-656-7025, 089-170-7025 หรือ Email : job@thainanny.com

 

 

169 Soi Chalongkrung 31, Lamplatiew, Ladkrabang, Bangkok 10520 Thailand Tel : (+66) 023260384-6 Fax : (+66) 023260387            web mail